một bước tiến xa hơn trong việc thực hiện kế hoạch tích hợp 6 giai đoạn cho thị trường pin lithium sắt phốt phát (lithium iron phosphate – LFP) Bắc […] phát âm tiếng Pháp: nghe (trợ giúp · thông tin) còn gọi là Gia Nã Đại) là quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới

CANADA- Newsfile Corp-Ngày 12 tháng 10 năm 2022 – Công ty First Phosphate Corp. vừa ký một biên bản ghi nhớ (MOU) với Cảng Saguenay và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ.Lãnh thổ Canada gồm 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ liên bang

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web