Ngày 17/03/2006Bộ Xây dựng đã ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 về cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành Thuộc lĩnh vực Xây dựngBột đá canxi cacbonat

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web