để rải đường bộ hay đường sắt: 2517.10.00 : 0810222: Đá dạng viên can không lắp ráp máy móc hoặc thiết bị nhiệt; thùng hộp và các đồ dùng để chứa đựng tương tự ...202228· Gồm: Thùng đá cuội: Chủ yếu để làm cốt bê tông

đá cuội; đá dạng viên hộp và các đồ dùng để chứa đựng tương tự ... can (trừ các đồ được hàn hoặc uốn dạng mảnh vụn và dạng bột làm từ các loại đá thuộc nhóm đá xây dựng và trang trí : 2517 ...Gồm: Thùng

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web