Nội dung chuyển sang thanh bên ẩn Đầu 1 Nguồn gốc tên gọi Hiện/ẩn mục Nguồn gốc tên gọi 1.1 Tên tiếng Nga 1.2 Tên tiếng Việt 2 Lịch sử Hiện/ẩn mục Lịch sử 2.1 Nước Rus' Kiev 2.2 Đế quốc Nga 2.3 Nga Xô viết 2.4 Liên bang Nga (1991 tới nay) 3 Chính phủ và chính trị Hiện/ẩn mục Chính phủ và chính trị 3.1 Quan ...Đá dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng: 25.16 : 081012 : Đá vôi và các loại đá có chứa canxi khác

ban hành kèm theo Nghị định là 4 phụ lục bao gồm: Danh sách hàng hóa dịch vụ ...Đá dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng: 25.16: 081012: Đá vôi và các loại đá có chứa canxi khác giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa

Chính Phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn dùng để sản xuất vôi hoặc xi măng; thạch cao và thạch cao khan: 2521.00.00 2520.10.00: 0810121: Đá vôi và các loại đá có chứa canxi khác dùng để sản xuất vôi hoặc xi măng ...

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web