mặc dù nguồn gốc chính xác và các mốc thời gian trong quá trình tiến hóa của chúng hiện vẫn đang tiếp tục được đào sâu nghiên cứu.. Kể từ sau sự kiện tuyệt chủng ... xuất hiện lần đầu vào kỷ Tam Điệp khoảng 243 - 233

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web