NEW ERA OF MANAGEMENT Richard L. Daft2022628· Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm các ưu đãi từ những điều kiện và môi trường đầu tư bên trong để thúc đẩy chương trình đầu tư của họ. Các nước đang phát triển đã thu hút và sử dụng một lượng khá lớn vốn nước ngoài cùng với nguồn vốn đó

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web