20221016· B. Sắt C. Nhôm D. Đồng Câu 3: Quặng sắt khai thác ra được dùng để sản xuất: A. Thép B. Phân bón C. Xi – măng D. Bê – tông Giáo án môn KHTN 6 Năm học 2022 2023 Câu 4: Quặng là nguồn tài nguyên: A. Không tái sinh B. tái sinh C. nhiều vô tận. D. tái sinh

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web