Liên Xô được thành lập từ cuộc Cách mạng tháng 10 năm 1917 với tên gọi là Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Nga (Nga Xô viết chính phủ đã thay thế chế độ chuyên ...

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web