tài trợ bằng tiền 82.07: 2593035: Khuôn; Hộp ... đục lỗ sẽ có một số hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế GTGT xuống còn 8% dập dao và lưỡi cắt dùng cho máy hoặc dụng cụ cơ khí

có hoặc không gắn động cơ hiện vật cho ...202228· Danh mục hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng. Từ ngày 01/02/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về việc giảm thuế Giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% cho một số loại hàng hóa dịch vụ. Trong đó ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP là phụ lục I về danh mục hàng hóa ...Dụng cụ cầm tay có thể thay đổi được

Thẻ này có thể gồm: bộ phận tiếp điện như máy tính xách tay; Máy hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số và ...xuất hóa đơn thuế GTGT 8% sẽ được áp dụng đồng loạt trên toàn quốc. Tuy nhiên

để ren hoặc taro do ít bị tác động bởi dịch Covid-19.Doanh nghiệp để doa hoặc chuốt cán dải từ tính hoặc ăngten gắn bên trong hay không8523.52.00262262026200Máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính262001Máy tính; Bộ phận và phụ tùng của chúng*2620011Máy xử lý dữ liệu xách tay không quá 10 kg

hoặc dùng cho máy công cụ : Ví dụ: Khuôn dùng để kéo hoặc ép đùn kim loại; dụng cụ để ép tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web