Home

GREEN & CLEAN INDOOR AIR SOLUTIONS

 

CAUSE EVERY ROOM

SHOULD BE A LIVING/BREATHING ROOM

Een groene leefomgeving zonder de gevaren van fijn stof

 

Wij willen dat alle mensen in een gezond binnenklimaat leven.

 

Dit doen we door uw leef-, school- of werkomgeving te voorzien van luchtzuiverende planten- en/of moswanden

en de Finse Genano-technologie van de allerhoogste kwaliteit.

Zo willen wij mee helpen een omgeving te creëren waarin mensen op hun best kunnen zijn,

en niet de alleen de natuur en de planten - maar bewoners, leerlingen of werknemers -  kunnen floreren.

A Special Level of Care

 

Fijn stof is niet langer een kwestie van angst. Atmossfair heeft een innovatieve techniek om fijnstof te reduceren.

Een oplossing die werkt. Buiten, in de openbare ruimte, en binnen, op werkplekken of scholen.

Ons streven is een fijn stof vrije leef- en werkomgeving.

Dit realiseren we op een zo natuurlijke mogelijke wijze, ondersteund door slimme technologie.

 

Voor ons is uw gezondheid geen project van lange adem. 

 

AT / SPACES

 

Elke ruimte of locatie kent een speciefieke vorm van verontreiniging. Ons team stelt daarom graag een oplossing voor gericht op uw situatie.

 

Read More

MOSS / GREEN COMFORT

 

Mossen en planten zuiveren de lucht, vergroten het comfortgevoel, verbeteren de akoestiek en regelen de temperatuur en uw binnenkimaat.

 

Read More

F AIR / FINNISH TECHS

 

De luchtzuiverende technologie van het Finse Genano biedt de allernieuwste specs op de markt tegen een sustainable business model.

 

Read More

Uit verschillende studies blijkt dat fijn stof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid.

De WHO (World Health Organisation) geeft duidelijk aan dat de huidige norm van 40 microgram/mPM10 te hoog is.

Deze dient gehalveerd te worden om een betere gezondheid na te streven. 

Desondanks worden zelfs de huidige fijnstof normen wereldwijd overschreden. 

 

Het is de missie van Atmossfair om een fijnstof vrije leef-en werkomgeving te realiseren.

Atmosfair is de perfecte symbiose tussen klimaatregulierende natuur en zuiverende technologie.

 

 

MARC VAN MAEL - co-founder Atmossfair

ATMOSSFAIR


 

Een partnership tussen NADA -Mosmuur en Genano met als doel het groen comfortgevoel te vergroten en het binnenklimaat te zuiveren door een perfecte combinatie tussen natuur

en technologische high-end luchtzuiveraars. 

CONTACT US


Shop NADA - Mosmuur

Lange Koepoortstraat 12

2000 Antwerpen

Showroom - The Beacon

Sint-Pietersvliet 7

2000 Antwerpen

+32(0)3 501.51.15

OPENING HOURS


 

Bezoek aan onze showroom enkel mogelijk op afspraak.

Vraag een bezoek ter plaatse aan door een van onze vertegenwoordigers.

Dinsdag - Vrijdag: 11:00 to 18:00

Zaterdag: 10:30 to 18:30

Sunday: enkel op afspraak

Maandag: enkel op afspraak

© Copyright Atmossfair 2018 - Genano / Mosmuur. All Rights Reserved.